Privacybeleid

1. Beheer
De website Antillenmagazine.nl staat onder beheer van Antillenmagazine.nl. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina op deze website.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Antillenmagazine.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

3. Cookies
Antillenmagazine.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Antillenmagazine.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacybeleid terecht bij Antillenmagazine.nl. De contactgegevens staan hier vermeld.

5. Disclaimer
Antillenmagazine.nl is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

Het Privacybeleid voor Klanten is een aanvulling op het Privacy-beleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een reis of cursus boekt via Antillenmagazine.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Antillenmagazine.nlkan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de aanvraag
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Antillenmagazine.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel: uw gegevens worden doorgegeven aan een samenwerkende reisorganisatie indien u een reis bij ons heeft geboekt. Ook wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken, worden u gegevens doorgegeven.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Antillenmagazine.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.